برچسب: چرا روزه می گیریم

روزه از دیدگاه اسلام 0

روزه از دیدگاه اسلام

روزه از دیدگاه اسلام روزه در لغت به معنی خودداری کردن و دوری جستن از چیزی است. کسی که روزه میگیرد باید از اذان صبح تا اذان مغرب از انجام چیزی که روزه را...