برچسب: نخستین کاروان راهیان نور

نخستین کاروان راهیان نور 0

نخستین کاروان راهیان نور

نخستین کاروان راهیان نور پس از دفاع مقدس داستانی زیبا و خواندنی از خود به جای گذاشته است.   شاید اگر ایده ی بازدید از مناطق جنگی در جنوب کشور  توسط تعدادی از خانواده...