برچسب: زن در اسلام

جایگاه زن در دین اسلام 0

جایگاه زن در دین اسلام

جایگاه زن در دین اسلام پروردگار عالم، به وسیله ی پیامبر خاتم (ص ) مقام و شخصیت زن را در دوران جاهلی، بسیار بالا برد. به طوری که می فرمودند: “من از دنیا سه...