برچسب: جوان و دفاع مقدس

جوانان و دفاع مقدس 0

جوانان و دفاع مقدس

جوانان و دفاع مقدس همیشه و در هر برهه ای از زمان نقش جوانان در پیشرفت و پیروزی کشور به دلیل انرژی، استعداد و توانایی شان بسیار مهم بوده و هست. به دستور امام...