برچسب: اردوی جهادی

اردوهای جهادی راهیان نور 0

اردوهای جهادی راهیان نور

اردوهای جهادی راهیان نور دفاع مقدس هنوز ادامه دارد. اردوهای جهادی به منظور خدمت رسانی به مردم مناطق محروم است. در این اردوها گروهی از دانش آموزان یا دانشجویان به صورت داوطلبانه برای خدمت...