حنیف بلاگ

جهاد و دفاع مقدس 0

جهاد و دفاع مقدس

جهاد و دفاع مقدس کلمه ی جهاد از جهد گرفته شده که به معنی تلاش همراه با مشقت و رنج است. در واقع ریشه ی آن تلاش بوده ولی در اسم به معنی جنگ...

دفاع مقدس چیست؟ 0

دفاع مقدس چیست؟

دفاع مقدس چیست؟ در اصل دفاع به معنای دفع، راندن و دور کردن است؛ دفع و راندن دشمن از هر گونه تعرضی. با پیروزی غرور آفرین مردم در بهمن ۱۳۵۷ هجری شمسی و با...

جایگاه زن در دین اسلام 0

جایگاه زن در دین اسلام

جایگاه زن در دین اسلام پروردگار عالم، به وسیله ی پیامبر خاتم (ص ) مقام و شخصیت زن را در دوران جاهلی، بسیار بالا برد. به طوری که می فرمودند: “من از دنیا سه...

دروغ از منظر اسلام 0

دروغ از منظر اسلام

دروغ از منظر اسلام دروغ در لغت به معنی حرف بیهوده، ناحق و خلاف واقع است. بنابر این سخن خلاف حقیقت را دروغ می گویند. دروغ یکی از گناهان بزرگ و سرچشمه ی همه...