دسته: دین و اندیشه

قرآن منبع اندیشه اسلامی 0

قرآن منبع اندیشه اسلامی

قرآن منبع اندیشه اسلامی قرآن منبع اندیشه اسلامی است و کسانی که جویای واقعی اندیشه اسلامی و مبانی این دین می باشند باید با مراجعه به کتاب قرآن و مفسرین واقعی این کتاب (اهل...

خدا در اسلام و اندیشه اسلامی 0

خدا در اسلام و اندیشه اسلامی

خدا در اسلام و اندیشه اسلامی شناخت خدا در اسلام و اندیشه اسلامی را باید از قرآن شروع کرد. شما می توانید با مراجعه به تفسیر سوره اخلاص (توحید) با ویژگی های خدا و...

ساده زیستی از دیدگاه اسلام 0

ساده زیستی از دیدگاه اسلام

ساده زیستی از دیدگاه اسلام از منظر اسلام ساده زیستی یعنی فرد به مظاهر دنیا دلبستگی نداشته باشد و از تشریفات و تجملات دنیا پرهیز کند و به اصطلاح بی خس و خاشاک باشد....

صفات شیعه واقعی 0

صفات شیعه واقعی

صفات شیعه واقعی کلمه شیعه یعنی دنباله رو بودن و پیروی کردن از چیزی یا کسی. از منظر اعتقادی، شیعه به شخصی اتلاق میشود که باور دارد اولین جانشین پیامبر (ص) حضرت علی (ع)...