دسته: دین و اندیشه

جایگاه زن در دین اسلام 0

جایگاه زن در دین اسلام

جایگاه زن در دین اسلام پروردگار عالم، به وسیله ی پیامبر خاتم (ص ) مقام و شخصیت زن را در دوران جاهلی، بسیار بالا برد. به طوری که می فرمودند: “من از دنیا سه...

دروغ از منظر اسلام 0

دروغ از منظر اسلام

دروغ از منظر اسلام دروغ در لغت به معنی حرف بیهوده، ناحق و خلاف واقع است. بنابر این سخن خلاف حقیقت را دروغ می گویند. دروغ یکی از گناهان بزرگ و سرچشمه ی همه...