دسته: دفاع مقدس

جهاد در اسلام 0

جهاد در اسلام

جهاد در اسلام جهاد در لغت به معنی کوشیدن با مشقت و تلاش همراه با فداکاری است. در اسلام به تمام جنگها و مبارزاتی که با هدف دفاع از اسلام و گسترش آن انجام...