نویسنده: نویسنده

نخستین کاروان راهیان نور 0

نخستین کاروان راهیان نور

نخستین کاروان راهیان نور پس از دفاع مقدس داستانی زیبا و خواندنی از خود به جای گذاشته است.   شاید اگر ایده ی بازدید از مناطق جنگی در جنوب کشور  توسط تعدادی از خانواده...

اردوهای جهادی راهیان نور 0

اردوهای جهادی راهیان نور

اردوهای جهادی راهیان نور دفاع مقدس هنوز ادامه دارد. اردوهای جهادی به منظور خدمت رسانی به مردم مناطق محروم است. در این اردوها گروهی از دانش آموزان یا دانشجویان به صورت داوطلبانه برای خدمت...

ضرورت ترویج اهداف دفاع مقدس 0

ضرورت ترویج اهداف دفاع مقدس

ضرورت ترویج اهداف دفاع مقدس هفته ی دفاع مقدس هفته ی اقتدار و سربلندی کشور است. چرا که این جنگ با حمایت کشورهای مستبد که سر دسته ی آن ها نیز آمریکای جنایتکار بود،...