بایگانی‌ ماهانه: مرداد 1400

اهداف راهیان نور بعد از دفاع مقدس 0

اهداف راهیان نور بعد از دفاع مقدس

اهداف راهیان نور بعد از دفاع مقدس راهیان نور گروهی از کارون های بزرگ بسیجی، دانشجویی، دانش آموزی و محلی هستند که به عنوان کاروان های مذهبی سیاحتی به بازدید از مناطق جنگی به...

نخستین کاروان راهیان نور 0

نخستین کاروان راهیان نور

نخستین کاروان راهیان نور پس از دفاع مقدس داستانی زیبا و خواندنی از خود به جای گذاشته است.   شاید اگر ایده ی بازدید از مناطق جنگی در جنوب کشور  توسط تعدادی از خانواده...

اردوهای جهادی راهیان نور 0

اردوهای جهادی راهیان نور

اردوهای جهادی راهیان نور دفاع مقدس هنوز ادامه دارد. اردوهای جهادی به منظور خدمت رسانی به مردم مناطق محروم است. در این اردوها گروهی از دانش آموزان یا دانشجویان به صورت داوطلبانه برای خدمت...