بایگانی‌ ماهانه: تیر 1400

ضرورت ترویج اهداف دفاع مقدس 0

ضرورت ترویج اهداف دفاع مقدس

ضرورت ترویج اهداف دفاع مقدس هفته ی دفاع مقدس هفته ی اقتدار و سربلندی کشور است. چرا که این جنگ با حمایت کشورهای مستبد که سر دسته ی آن ها نیز آمریکای جنایتکار بود،...