بایگانی‌ ماهانه: اسفند 1399

دروغ از منظر اسلام 0

دروغ از منظر اسلام

دروغ از منظر اسلام دروغ در لغت به معنی حرف بیهوده، ناحق و خلاف واقع است. بنابر این سخن خلاف حقیقت را دروغ می گویند. دروغ یکی از گناهان بزرگ و سرچشمه ی همه...