بایگانی‌ ماهانه: بهمن 1399

اسلام هراسی از دیدگاه اسلام 0

اسلام هراسی از دیدگاه اسلام

اسلام هراسی از دیدگاه اسلام اسلام هراسی در لغت به معنی، ترس و نفرت از اسلام و نوعی تعصب و تبعیض غیر منطقی نسبت به اسلام و مسلمانان است. این امر بیشتر مسئله ای...

روزه از دیدگاه اسلام 0

روزه از دیدگاه اسلام

روزه از دیدگاه اسلام روزه در لغت به معنی خودداری کردن و دوری جستن از چیزی است. کسی که روزه میگیرد باید از اذان صبح تا اذان مغرب از انجام چیزی که روزه را...

اسلام چیست؟ 0

اسلام چیست؟

اسلام چیست؟ قبل از هر سخنی، باید خداوند را سپاسگزار بود؛ که به ما افتخار داد دین اسلام را پذیرفته و عشق به معبودیتش را در قلبمان بپرورانیم. باید گفت جاذبه ی اسلام آنقدر...