بایگانی‌ ماهانه: دی 1399

جهاد در اسلام 0

جهاد در اسلام

جهاد در اسلام جهاد در لغت به معنی کوشیدن با مشقت و تلاش همراه با فداکاری است. در اسلام به تمام جنگها و مبارزاتی که با هدف دفاع از اسلام و گسترش آن انجام...

مقام شهید در دین اسلام 0

مقام شهید در دین اسلام

مقام شهید در دین اسلام واژه ی شهید از (شهود )گرفته شده، شاید به دلیل مشاهده کردن فرشتگان در زمان شهادتشان و یا اینکه شاهد مقامی هستند که می توانند جایگاه والایی در نزد...