حنیف بلاگ

اردوهای جهادی راهیان نور 0

اردوهای جهادی راهیان نور

اردوهای جهادی راهیان نور دفاع مقدس هنوز ادامه دارد. اردوهای جهادی به منظور خدمت رسانی به مردم مناطق محروم است. در این اردوها گروهی از دانش آموزان یا دانشجویان به صورت داوطلبانه برای خدمت...

ضرورت ترویج اهداف دفاع مقدس 0

ضرورت ترویج اهداف دفاع مقدس

ضرورت ترویج اهداف دفاع مقدس هفته ی دفاع مقدس هفته ی اقتدار و سربلندی کشور است. چرا که این جنگ با حمایت کشورهای مستبد که سر دسته ی آن ها نیز آمریکای جنایتکار بود،...

جوانان و دفاع مقدس 0

جوانان و دفاع مقدس

جوانان و دفاع مقدس همیشه و در هر برهه ای از زمان نقش جوانان در پیشرفت و پیروزی کشور به دلیل انرژی، استعداد و توانایی شان بسیار مهم بوده و هست. به دستور امام...